Zora Křičková

Výkonná ředitelka Facility Managementu ČSOB a.s.
Týmove  koučování:

Asi to každý z nás už někdy zažil, školení a trénink v ”soft” oblasti práce s lidmi může být příjemným zážitkem, zamyšlením i užitečným zpomalením v běžné práci. S Ivou to bylo jiné. Otevřenost, vřelost, hluboký zájem, individualní respekt, intuice v kombinaci s profesionální zkušeností a hlubokými odbornými znalostmi Ivy nám každému pomohla si najít místo, kde chceme být a jak chceme dál fungovat.Co mi spoluprace s Ivou přinesla? Byla to moje první zkušenost s týmovým koučovaním. Na začátku mi k představě, podnícení zvědavosti a zájmu o program hodně pomohla jasná struktura, co a kdy proběhne, tedy co nás čeká individuálně i společně. Ale po prvních individualních rozhovorech s Ivou jsme pochopili, že to nebude jen tak pokojná a  běžná zkušenost, kdy poté bude všechno jako dříve. Část  z nás rychle opustila své komfortní zóny a nevyřčené věci mezi námi se objevily na povrchu. A pak se naše komunikace a vztahy daly do pohybu, zdánlivě sami od sebe. Iva nám společně a zároveň každému individuálně pomohla  bezpečně pro každého z nás dívat se jinak a jinam, uvidět to, co jsme vlastne věděli. Výsledkem pak byla opravdu zásadní změna ve fungovaní našeho týmu, vzájemném pochopení a poznaní. 

Individuální koučování:

Iva má mimořádný dar spojení intuice, emocionální inteligence a naprosto racionálního profesionálního strukturovaného myšlení. To vše v kombinaci s opravdovým zájmem a důvěrou ji pro mě dělá zcela výjimečnou.Spolupráce mi přinesla mnoho darů v mém osobním i profesionálním životě, otevřela mi nové možnosti a cesty, po kterých jsem se s chutí vydala.