Radek Hájek

VÝKONNÝ ŘEDITEL RETAILOVé DISTRIBUCE VE SPOLEČNOSTI ČSOB

Spolupráce s Ivou mně výrazně posunula ve vnímání okolí a kontextu, který nežiju já, ale prožívají nebo mohou prožívat kolegové v práci. Více tak uvažuji o tom jakou reakci moje chování vyvolá v kontextu ostatních a pomohl mi to více nacházet společné cíle. Iva dokáže nenásilně při týmovém koučování otevírat pro většinu z nás skryté brzdy změny. Je výborná ve vnímání celkové konstelace týmu, vnímá míru důvěry a pomáhá ji zvyšovat. Mně osobně přinesla i značnou míru zklidnění zejména v situaci, kdy jsem se snažil změny tlačit proti některému z bloků a nechápal jsem, proč to nejde. Zároveň je Iva praktická, profesionální a dokáže organizačně zvládnout i poměrně složitě organizované týmy tak, aby jednání s ní jako s koučem směřovali k nějakému konkrétnímu výsledku, navazovaly na sebe a dávaly účastníkům smysl.