O mně

VŠE JE V POHYBU

„Nová doba vše urychluje, mění a vede nás všechny k hledání nových cest, postojů a přesvědčení. Vyvíjí zvýšený tlak na nás jako jednotlivce, v partnerských, manažerských i dalších rolích k aktivnímu přizpůsobení se těmto transformačním vlivům.

Díky mé podpoře můžete nalézt v těchto změnách ukotvení a získat potřebnou výbavu k smysluplnému vykonávání stávajících i nových rolí v rámci celé společnosti.“

POHYB JE VE VŠEM

O mně

Dětské přání stát se učitelkou a vášeň pro umění se ve mně propojily a postupně zrály v můj dnešní kreativní komplexní koncept spolupráce.

Obrat v mém životě nastal, když jsem díky výcviku v Gestalt terapii změnila úhel pohledu na své talenty a přijala je jako dar. V tom podporuji a inspiruji i své klienty. V bezpečném prostředí experimentujeme, zažíváme a objevujeme jejich autenticitu, potřeby a pravé nadání. Společně pak hledáme nové cesty k jejich smysluplnému uplatnění ve stávajících i nových rolích. 

Díky své vlastní transformaci dokážu pochopit vše, co souvisí s hlubokými změnami. Ctím hranice a zodpovědnost svých klientů, postupujeme v souladu s jejich rytmem a vyhodnocujeme úspěšnost naší spolupráce.

Moje práce mi přináší obohacení, nové impulsy a rozšiřuje mé vnímání světa.

A co říkají ostatní? →

A c