naše spolupráce

PROČ? 

Fascinuje mě, že v nás i kolem nás je vše v neustálém pohybu. Baví mě prozkoumávat, co to vyvolává a provokuje v každém z nás. Vědomě vnímám tyto projevy, hledám jejich novou podobu a podporuji zdravou expanzi s respektem k osobním hranicím a rytmu každého jednotlivce i týmu. S úžasem sleduji a pomáhám jejich proměně v něco nového a pronikání do reálného světa.

CO? 

Svou autenticitou a praktickou zkušeností v různých profesních rolích dokážu rychle a s hlubokým respektem vyhodnotit aktuální situaci klienta, vidět ji v plném kontextu a jít k podstatě toho, co je zásadní.

Vedu své klienty k nalezení jejich vlastních specifických řešeních v souladu s nimi i jejich okolím.

JAK? 

Postupuji podle zadání a potřeb klienta, případně mu je pomáhám definovat. Předem si nastavíme kritéria vyhodnocení úspěšnosti naší spolupráce. Pro úspěch v reálném životě výstupy ze spolupráce propojuji na vizi a širší kontext klienta.

Ráda provázím týmy i kontroverzními tématy.

Mou vášní je komplexní a systemický přístup. 

S KÝM?

Moji klienti jsou ti, kteří věří, že mají život ve svých rukou, vnitřní růst je pro ně důležitý a je to dobrodružná, ne vždy jednoduchá cesta, na kterou je užitečné si občas přizvat nějakého průvodce.

Tvoří je zejména majitelé firem, nejvyšší a střední management, High Potential a seniorní specialisté.